czúdaj o magnetické deklinaci
enmagnetic declination diagram
frflèche f de déclinaison
geMißweisungsangabe e CH: Deklinationsangabe e
ruсxема магнитного склонения
skúdaj o magnetickej deklinácii
cz

údaj o magnetické deklinaci

diagram, umísťovaný ve vysvětlivkách mapy, ukazující magnetickou deklinaci, příp. i její roční změny

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále