czionosféra
enionosphere
fr
ge
ru
skionosféra
cz

ionosféra

disperzní vrstva atmosféry obsahující volné elektrony a ionty ve výšce mezi cca 50 – 1000 km nad zemským povrchem; při měření pomocí GNSS zde dochází k ionosférické refrakci

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována