czpseudovzdálenost
enpseudorange
fr
ge
ru
skpseudovzdialenost
cz

pseudovzdálenost

vzdálenost mezi přijímačem GNSS a družicí určená na základě znalosti rychlosti šíření družicového signálu a rozdílu času mezi vysláním a příjmem tohoto signálu

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována