cztíhový gradient
engravity gradient
fr
ge
ru
skgradient tiažového zrýchlenia
cz

tíhový gradient

změna tíhového zrychlení ve vertikálním nebo horizontálním směru vztažená na jednotku vzdálenosti

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována