czSvětový geodetický systém 1984 (WGS84)
enWorld Geodetic System 1984
fr
ge
ru
skSvetový geodetický systém 1984
cz

Světový geodetický systém 1984 (WGS84)

závazný geodetický referenční systém na celém území státu, definovaný technologiemi kosmické geodézie a konstantami, které jsou součástí programů monitorovacího a zpracovatelského centra správce systému; souborem souřadnic bodů, které jsou vztaženy ke světovému geodetickému systému 1984 v realizaci G873 a elipsoidem světového geodetického systému 1984

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Nařízení vlády č. 430/2006 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována