cztopograf
entopographer
frtopografe m
geTopograph r
ru
sktopograf
cz

topograf

odborník provádějící měření a zobrazení zemského povrchu, zejména se zaměřením na
georeliéf, hydrografii, vegetační kryt, komunikace a sídla

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále