czměřítko snímku
enimage scale, photo scale
fréchelle f de photo m
geBildmassstab r
ruмасштаб снимка
skmierka snímky
cz

měřítko snímku

poměr konstanty kamery k relativní výšce letu nosiče kamery nad terénem či poměr vzdálenosti dvou bodů na snímku a ve skutečnosti

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále