czzávěs měřické komory/kamery
enmetric camera suspension
frsuspension f de caméra f photogrammétrique
geMesskameraaufhägung e
ruустройство для крепления аерофотокамеры
skzáves meračskej kamery
cz

závěs měřické komory/kamery

zařízení pro montáž a zavěšení měřické kamery (letecké, terestrické); u leteckých kamer jsou využity gimbaly a nověji gyroskopy, eliminující částečně náklony leteckého nosiče

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále