czmetodický návod
enmethodical instructions
frinstructions fpl méthodiques
gemethodische Anleitungen epl
ru
skmetodický návod
cz

metodický návod

interní normativní akt, který v porovnání se směrnicí podrobněji upravuje, vysvětluje a specifikuje určitou oblast činnosti a specifikuje způsoby realizace pracovních úkolů

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována