czobčanské právo hmotné
encivil law
frdroit m civil
geZivilrecht s
ru
skobčianske právo hmotné
cz

občanské právo hmotné

nejrozsáhlejší právní odvětví českého právního řádu; upravuje zejména: základní otázky  soukromého práva, rodinné právo, věcná práva, dědické právo, závazkové právo a duševní vlastnictví; základním pramenem občanského práva hmotného je občanský zákoník

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Wikipedie – otevřená encyklopedie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále