czrelativní kóta
enrelative spot height
frhauteur f relative du point
gerelative Punkthöhe e
ru
skrelativná kóta
cz

relativní kóta

výšková kóta vyjadřující výšku vztaženou k jiné než mořské hladině

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována