czsměrnice
enguidelines
frdirective f
geRichtlinie e
ru
sksmernica
cz

směrnice

interní normativní akt, kterým se upravuje jednotný postup, koordinace a organizace
činností
Poznámka – např. Směrnice INSPIRE

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále