czsprávní právo
enadministrative law
frloi f administrative
geVerwaltungsrecht s
ru
sksprávne právo
cz

správní právo

zvláštní část veřejného práva zahrnující veřejnoprávní normy, které upravují organizaci a činnost veřejné správy, včetně vztahů mezi správními orgány a fyzickými i právnickými osobami a mezi správními orgány navzájem

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Wikipedie – otevřená encyklopedie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována