czveřejné právo
enpublic law
frdroit m public
geöffentliches Recht s
ru
skverejné právo
cz

veřejné právo

soubor právních norem jednajících o vztahu občana a státu; základní částí je správní právo
a dále zahrnuje ústavní právo, mezinárodní právo, trestní právo a správní právo

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Wikipedie – otevřená encyklopedie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále