czvrstevnicový interval
encontour line interval
frintervalle de ligne de contours
geKonturlinienintervall s
ru
skvrstevnicový interval
cz

vrstevnicový interval

výškový rozdíl mezi dvěma sousedními základními vrstevnicemi

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována