czharmonizovaná norma ČSN
enharmonized standard
fr
ge
ru
skharmonizovaná norma
cz

harmonizovaná norma ČSN

ČSN se stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu, nebo evropskou normu, která byla jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována