czpermanentní stanice pro přesné určování polohy
enpermanent stations for precise positioning
frstations mpl permanentes pour un positionnement m précis
gepermanente Stationen epl zur präzisen Positionierung e
ruперманентная станция для точного определения положения
skpermanentné stanice pre presné určovanie polohy
cz

permanentní stanice pro přesné určování polohy

soubor technických zařízení, který provádí souvislý záznam dat ze signálů globálních navigačních družicových systémů a umožňuje poskytovat tato data nebo případné další služby a výstupy, které z těchto dat vycházejí, jednotlivým uživatelům

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Sněmovní tisk 1029/0, část č. 1/4 Novela z. o zeměměřictví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována