czotevřená data, volná data
enopen data
fr
geOffene Daten
ruоткрытые даные
sk otvorené údaje
cz

otevřená data, volná data

Informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově
čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou
evidovány v národním katalogu otevřených dat.

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována