czlaser tracker
enlaser tracker
frlaser m tracker m
geTracking-Interferometer r
ru
sklaser tracker
cz

laser tracker

1: vysoce přesný přenosný laserový přístroj pro velkoobjemovou metrologii. Umožňuje efektivní řešení úloh při měření rozměrných dílů přímo ve výrobním prostředí, které lze jen s obtížemi měřit klasickými dotykovými metodami. Dosahuje přesnosti řádu 0,025 mm na vzdálenost několika metrů.
2: přesný laserový přístroj který měří polární souřadnice; přístroj je používán v metrologii, strojírenství a inženýrské geodézii; typicky se použivá pro řízení a monitoring výrobních linek, kontrolní (metrologická) měření při výrobě, reverzní inženýrství, v geodézii se používá pro velmi přesná vytyčování a sledování deformací

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále