czprotínání z délek
enintersection from distances
frintersection f à partir de ligne fpl, intersection f ligne/ligne f
geBogenschnitt r, Einschneiden s mittels Streckenmessungen epl
ru
skpretínanie z dĺžok
cz

protínání z délek

určování polohy bodů z měření délek od dvou i více známých bodů

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována