czpozemní měřická kamera
enterrestrial metric camera
frcaméra f métrique terrestre
geterrestrische Messkamera e
ruназемная фотограмметрическая камера
skpozemná meračská kamera
cz

pozemní měřická kamera

kamera, jejíž prvky vnitřní orientace jsou stálé a známé, používaná k vyhotovení pozemních měřických snímků resp. digitálních obrazových záznamů

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále