czalonymum
enallonym
fralonyme m
geAlonym s
ruалоним
skalonymum
cz

alonymum

dvě nebo více toponym používaných současně pro jediný topografický objekt; příkladem je Brussel, Bruxelles, Brüssel

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Slovník toponymické terminologie pro standardizaci geografických jmen Verze 1.02, vyd. Názvoslovná komise ČÚZK, 2013
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále