czanoikonymum
enland name
frnom m commun, anoïkonyme m
geFlurname r
ruурочище
skanoikonymum, anojkonymum
cz

anoikonymum

vlastní jméno pomístních neživých přírodních objektů na Zemi (např. pohoří) a všech člověkem vytvořených objektů na Zemi, které nejsou určené k obývání (např. dálnice) a jsou v krajině pevně fixovány; dříve též mikrotoponymum nebo vlastní jméno nesídlištní

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Slovník toponymické terminologie pro standardizaci geografických jmen Verze 1.02, vyd. Názvoslovná komise ČÚZK, 2013
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále