czdemografický atlas
endemographic(al) atlas
fratlas m démographique
gedemografischer Atlas r
ruдемографический атлас
skdemografický atlas
cz

demografický atlas

atlas sestávající z demografických map, tj. map zobrazujících údaje o počtu obyvatel, o narozených, o sňatcích i rozvodech, o věkové struktuře obyvatelstva atp.

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography, ICA 1973
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále