czdemonymum; obyvatelské jméno
endemonym ; gentilic
frdemonyme m
geVolksbezeichnung e
ruдемоним; название жителей
skdemonym
cz

demonymum; obyvatelské jméno

název obyvatel určitého města, státu nebo jiného území

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Slovník toponymické terminologie pro standardizaci geografických jmen
  • Verze 1.02, vyd. Názvoslovná komise ČÚZK, 2013
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována