czgrafická přesnost (mapy)
engraphic(al) accuracy
frprécision f du dessin
gegrafische Genauigkeit e ; Zeichengenauigkeit e
ruграфическая точность
skgrafická presnosť
cz

grafická přesnost (mapy)

přesnost mapové kresby závislá na použitých grafických prostředcích; při ručním zpracování 0,10 – 0,15 mm, při použití automatické kresby 0,05 – 0,10 mm

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography, ICA 1973
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále