czdigitální kartografie, počítačová kartografie
encomputer-assisted cartography
frcartographie f assistée par ordinateur
gerechnergestützte Kartografie e ; (CH): computergestützte Kartographie e
ruкартография c использобанием ЭВМ
skautomatizovaná kartografia
cz

digitální kartografie, počítačová kartografie

odvětví kartografie vytvářející kartografická díla pomocí počítačů a jejich grafických periferních zařízení

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography, ICA 1973
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále