czelementární atlas
enatlas for primary schools
fratlas m scolaire élémentaire
geElementaratlas r
ruатлас для начальной школы
skelementárny atlas
cz

elementární atlas

škoíní atlas určený pro výuku na nižších stupních škol

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography, ICA 1973
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále