czevidenční mapový list
enmap sheet with updated information
frmodèle m de mise à jour
geEvidenzblatt s der Karte
ruлист карты для исправлений
skevidenčný mapový list
cz

evidenční mapový list

výtisk mapy, do něhož se zaznamenávají všechny zjištěné změny

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography, ICA 1973
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována