czgeocentrická šířka
engeocentric latitude
frlatitude f géocentrique
gegeozentrische Breite e
ruгеоцентрическая широта
skgeocentrická šírka
cz

geocentrická šířka

úhel mezi rovinou rovníku a spojnicí vyšetřovaného bodu na zemském povrchu se středem Země

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography, ICA 1973
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále