czhranice dobývacího prostoru
enmining area boundary
fr
geGrenze e des Grubenfeldes
ruграница площади разработки; граница эксплутационного пространства
skhranica dobývacieho priestoru
cz

hranice dobývacího prostoru

obvod dobývacího prostoru tvořící geometricky vytýčený uzavřený polygon určený tektonikou ložiska


Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále