czinformační koncepce mapy
enmap information conception
fr
geInformationskonzeption e der Karte
ruинформационная концепция карты
skinformačná koncepcia mapy
cz

informační koncepce mapy

jde o chápání mapy jako informačního záznamu, podle něhož v každém bodě (značky) mapy je skryta (zakódována) informace; proto je mapa informačním médiem, a je možno na ni aplikovat teorii informací

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována