czinformační schopnost mapy
eninformation value of a map
fr
geInformationskraft e der Karte
ruинформационная способность карты
skinformačná schopnosť mapy
cz

informační schopnost mapy

míra adekvátnosti volby předmětů a způsobů jejich kartografického znázornění

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována