czkartografická regionalizace
encartographic division of territory
fr
gekartografische Gebietseinteilung e
ruкартографическая регионализация
skkartografická regionalizácia
cz

kartografická regionalizace

vymezení územních celků (ploch, areálů) mapy jako jednotek s homogenními charakteristikami za účelem kartografické generalizace, kartometrických prací apod.

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována