czkartografický tezaurus
encartographic thesaurus
fr
gekartographischer Thesaurus r
ruкартографический тезаурус
skkartografický tezaurus
cz

kartografický tezaurus

slovník pro podrobné vyjádření obsahu map podle zvolených principů

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována