czjazyková koncepce mapy
enmap language conception
fr
geKonzeption e der Kartensprache
ruязыковая концепция карты
skjazyková koncepcia mapy
cz

jazyková koncepce mapy

jde o chápání mapy jako způsobu vyjádření skutečností pomocí grafických prvků a komponentů – mapových značek, které mají svoji specifickou morfografii, syntax a další vlastnosti tvořící systém jazyka mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále