czkartografická interpolace
encartographic interpolation
frinterpolation f cartographique
gekartografische Interpolation e
ruкартографическая интерполяция
skkartografická interpolácia
cz

kartografická interpolace

určování mezilehlých poloh mezi objekty a jevy na mapě s ohledem na jejich kartografické vyjádření

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography, ICA 1973
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále