czkartografická pravidla
encartographic conventions
fr
gekartografische Regeln epl
ruкартографическое правило
skkartografická pravidla
cz

kartografická pravidla

tradiční nebo dohodnuté zásady, určující postupy nebo způsob provádění prací v různých etapách tvorby a výroby mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále