czkartometrické souřadnice
encartometric coordinates
frcoordonnées fpl cartométriques
gekartometrische Koordinaten epl
ruкартометрические координаты
skkartometrické súradnice
cz

kartometrické souřadnice

rovinné souřadnice získané odměřením z kartografického originálu nebo mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography, ICA 1973
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále