czkosmonymum, mimozemské jméno
enextraterrestial name
frnom m extraterrestre
geextraterrestrischer Name r
ruназвание внеземного объекта
skkozmonymum
cz

kosmonymum, mimozemské jméno

jméno mimozemského objektu (např. Měsíc, Mars) nebo na mimozemském objektu (např. Moře Klidu)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Slovník toponymické terminologie pro standardizaci geografických jmen
  • Verze 1.02, vyd. Názvoslovná komise ČÚZK, 2013
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována