czkomunikační koncepce mapy
enmap communication conception
fr
gekommunikative Konzeption e der Karte
ru
skkomunikačná koncepcia mapy
cz

komunikační koncepce mapy

chápání mapy jako nosiče informací, resp. komunikačního prostředku, jímž se přenášejí informace od jejího tvůrce k uživateli

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále