czkvalitativní znázornění (objektů nebo jevů)
enqualitative representation (of features or phenomena)
frreprésentation f qualitative (des phénomènes)
gequalitative Darstellung e (von Erscheinungen und/oder Sachverhalten)
ruизображение качественныx xарактеристик (объектов или явлений)
skkvalitatívne znázornenie
cz

kvalitativní znázornění (objektů nebo jevů)

metoda kartografického znázornění objektů nebo jevů podle jejich druhů nebo vlastností

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography, ICA 1973
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována