czkvantitativní znázornění (objektů nebo jevů)
enquantitative representation
frreprésentation f quantitative
gequantitative Darstellung e (von Erscheinungen und Sachverhalten)
ruизображение количественныx xарактеристик (объектов или явлений)
skkvantitatívne znázornenie
cz

kvantitativní znázornění (objektů nebo jevů)

metoda kartografického znázornění objektů nebo jevů podle jejich kvantitativních charakteristik (např. množství, velikosti apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography, ICA 1973
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována