czlatinka, latinkové písmo
enRoman script, Roman type face
frcaractères mpl latins
geLateinschrift e
ruлатинский шрифт
sklatinka
cz

latinka, latinkové písmo

psací i tiskové písmo užívané národy, které převzaly abecední znaky latinského rukopisu; jedná se o písmo hláskové obsahující znaky jak pro souhlásky, tak i pro samohlásky

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Slovník toponymické terminologie pro standardizaci geografických jmen
  • Verze 1.02, vyd. Názvoslovná komise ČÚZK, 2013
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále