czlícovací systém
ensystem of registration
frsystème m de repérage
geEinpasssystem s
ruсистема совмещения
sklícovací systém
cz

lícovací systém

soustava pomůcek pro zajištění lícování jednotlivých bodů nebo dílčích mapových obrazů; rozlišuje se graficko-optický systém (pomocí lícovacích křížků nebo jiných vhodných značek) a systém nuceného lícování (pomocí čepů a otvorů vysekávaných lícovacím děrovačem)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography, ICA 1973
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále