czmapa pro plánování
enplanning map
frcarte f pour la planification
gePlanungskarte e
ruкарта для планирования
skmapa pre plánovanie
cz

mapa pro plánování

mapa sloužící jako podklad pro plánovací účely (např. pro zastavovací plán apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography, ICA 1973
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále