cznakládací značka
enregister mark; feeding mark
frmarque f de contrôle du registre; signe m au bord de marge
geAnlegemarke e
ruметка для накладки листа
sknakladacia značka
cz

nakládací značka

značka pro kontrolu soutisku barev

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography, ICA 1973
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále