czmatematický základ mapy
enmathematical source material of a map
fr
gematematische Kartengrundlage e
ruматематическое обоснование карты
skmatematický základ mapy
cz

matematický základ mapy

soubor údajů umožňujících konstrukci a převod obsahu mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována