czmikrotoponymum
enmicrotoponym, minor name
frmicrotoponyme m
geMikrotoponym s
ruмикротопоним
skmikrotoponymum
cz

mikrotoponymum

vlastní jméno menších nebo málo významných objektů jako jsou pole, pastviny, ohrady, kameny, močály, mokřiny, příkopy nebo pod., které obvykle lokálně užívá jeno omezená skupina lidí; příkladem jsou jména pomístní (anoikonyma)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Slovník toponymické terminologie pro standardizaci geografických jmen
  • Verze 1.02, vyd. Názvoslovná komise ČÚZK, 2013
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále