cznepravé zobrazení
en
frfalse projection
geunechte Projektion e
ruнедостоверное изображение; псевдопроекция
sknepravé zobrazenie
cz

nepravé zobrazení

kartografické zobrazení, při němž při normální poloze jsou rovinné souřadnice X, Y funkcí obou zeměpisných souřadnic φ, λ (resp. U, V); tato kartografická zobrazení se někdy označují předponou „pseudo“ (např. pseudoazimutální zobrazení)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována